foto: Axel Larsson

Bergstubb - Linus Wetterström

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:1
längd:4
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2019-08-16
uppdaterad: