foto: Hasse Lindqwist

Benlöja - Linus Wetterström

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:20
längd:15
fångstplats:Vallgraven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-09-19
uppdaterad: