Bäckröding - Linus Wetterström

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:150
längd:27
fångstplats:Borås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-14
uppdaterad: