foto: Jim Larsson

Gärs - Jim Larsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:11
fångstplats:Viksjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-09-02
uppdaterad:2020-09-03 12:33:33