foto: Axel Larsson

Sill - Linus Wetterström

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:8
längd:7
fångstplats:Donsö
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2020-09-12
uppdaterad:2020-09-13 06:09:12