foto: Peter Nilsson

Asp - Kjell Svensson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:4500
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Spinn
bete:Tobydrag
fångstdatum:2010-04-11
uppdaterad:2014-05-28 20:47:44