Slätvar - Kjell Svensson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:440
längd:31
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Sillstrimla
fångstdatum:2020-09-19
uppdaterad:2020-09-20 14:47:01