Slätvar - Anders "Anke" Nilsson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:445
längd:33
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sillstrimla
fångstdatum:2020-09-20
uppdaterad:2020-09-23 16:37:08