Gräskarp - Marc Westrin

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:12900
längd:92
fångstplats:
metod:
bete:Vass
fångstdatum:2020-08-26
uppdaterad:2020-09-25 09:34:17