Pirål - Marc Westrin

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Bottenmete
bete:Sandorm
fångstdatum:2020-09-19
uppdaterad:2020-09-25 09:34:29