Blåkäxa - Marc Westrin

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:720
längd:55
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2020-09-20
uppdaterad:2020-09-25 09:34:47