foto: Jim Larsson

Mört - Jim Larsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:580
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-10-02
uppdaterad:2020-10-05 10:48:59