foto: Jag

Taggmakrill - Linus Wetterström

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:10
längd:10
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-10-10
uppdaterad:2020-10-10 13:48:50