Spetsstjärtad smörbult - Hasse Lindqwist

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:7
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Havsborstmask
fångstdatum:2020-10-16
uppdaterad:2020-10-17 20:36:33