Ål - Maximilian Mangelus

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1010
längd:
fångstplats:Landsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-18
uppdaterad: