Taggmakrill - Maximilian Mangelus

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerrak
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: