Benlöja - Maximilian Mangelus

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge Å
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: