Gräskarp - Maximilian Mangelus

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:6700
längd:
fångstplats:Damm Lunds Kommun
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2018-06-10
uppdaterad: