Gädda - Maximilian Mangelus

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:7300
längd:107
fångstplats:Rögle
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2018-10-10
uppdaterad: