Makrill - Maximilian Mangelus

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1300
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: