Blåkäxa - Kjell Svensson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:
längd:
fångstplats:Bratten
metod:Havsmete
bete:Bläckfisk/räka
fångstdatum:2002-08-20
uppdaterad:2014-05-28 20:51:00