Näbbgädda - Maximilian Mangelus

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: