Braxen - Kjell Svensson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1600
längd:
fångstplats:Lidan/Öntorp
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2012-03-25
uppdaterad:2014-05-28 20:51:20