Skrubbskädda - Maximilian Mangelus

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Pillemete
bete:Sandorm
fångstdatum:
uppdaterad: