Sutare - Maximilian Mangelus

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3580
längd:57
fångstplats:Lilla Tjärby Sjö
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-05-29
uppdaterad:2020-10-20 06:49:11