Bäckröding - Kjell Svensson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck, Jönköping
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2013-05-29
uppdaterad:2014-05-28 20:51:53