Elritsa - Kjell Svensson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1985-08-27
uppdaterad:2014-05-28 20:52:15