Fjärsing - Kjell Svensson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:Havsfisk
bete:Häckla
fångstdatum:1979-07-23
uppdaterad:2014-05-28 20:53:35