Groplöja - Jezper Ivarsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Frilina
bete:Gulp Sandmask
fångstdatum:2020-10-18
uppdaterad:2020-10-25 08:32:40