Spetsstjärtad smörbult - Mats Svensson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod: Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-10-30
uppdaterad:2020-11-02 15:21:15