Taggmakrill - Mats Svensson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummlebank
metod:Häckla
bete:Upphängarfluga Storlek 8
fångstdatum:2020-08-09
uppdaterad:2020-11-02 15:24:09