Långa - Mats Svensson

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummlebank
metod: Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2020-08-09
uppdaterad:2020-11-02 15:24:10