Gärs - Kjell Svensson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Båtmete
bete:Mask
fångstdatum:1980-09-13
uppdaterad:2014-05-28 20:54:13