Rödspätta - Mats Svensson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod: Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-06-14
uppdaterad:2020-11-02 17:03:34