Grönling - Mats Svensson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcen
metod:Mete
bete:Lövmask
fångstdatum:2020-08-08
uppdaterad:2020-11-02 17:03:49