Tobiskung - Mats Svensson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Häckla
bete:Mickrohäckla Strl 14
fångstdatum:2020-09-21
uppdaterad:2020-11-02 17:03:52