Ål - Mats Svensson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv
metod: Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-18
uppdaterad:2020-11-03 09:20:18