Lake - Mats Svensson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv
metod: Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-10-29
uppdaterad:2020-11-06 06:58:46