foto: Mats Svensson

Kolja - Linus Wetterström

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:54
längd:15
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-11-14
uppdaterad:2020-11-14 14:04:22