Gråsej - Iris Sundgren

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:400
längd:35
fångstplats:Kummelbank
metod:Häckla
bete:Räka
fångstdatum:2020-11-28
uppdaterad:2020-11-28 22:49:09