Fjärsing - Iris Sundgren

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:80
längd:23
fångstplats:Kummelbank
metod:Häckla
bete:Räka
fångstdatum:2020-11-28
uppdaterad:2020-11-28 22:49:12