Sutare - Mats Svensson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2610
längd:57
fångstplats:Husebackesjön
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2020-06-11
uppdaterad:2020-12-01 13:30:40