foto: Hans Lindqvist

Lake - Axel Larsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:1650
längd:61
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2021-01-03
uppdaterad:2021-01-04 23:04:40