Pigghaj - Axel Larsson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:3000
längd:76
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Ismete
bete:Sill
fångstdatum:2021-02-06
uppdaterad:2021-02-07 21:15:03