Grönling - Kjell Svensson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Vinne å
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2013-08-16
uppdaterad:2014-05-28 20:55:39