foto: Hasse L

Klorocka - Billy Affelin

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:490
längd:40
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Sill/räka
fångstdatum:2021-02-15
uppdaterad:2021-02-16 14:57:02