Pirål - Billy Affelin

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjord
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2021-02-15
uppdaterad:2021-02-16 14:57:04