Guldfisk - Kjell Svensson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm Uddevalla
metod:Mete
bete:Deg
fångstdatum:2009-08-18
uppdaterad:2014-05-28 20:56:03