Öring - Christian Nilsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:45
fångstplats:Utanför Ganlebukten
metod:Spinnfiske
bete:Upphängarfluga
fångstdatum:2021-04-14
uppdaterad:2021-04-16 08:34:09