Gädda - Kjell Svensson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:4100
längd:84
fångstplats:Grindsjön
metod:Ismete
bete:Mört
fångstdatum:2006-03-12
uppdaterad:2014-05-28 20:56:30